Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Centre for research of pathogenicity and virulence of parasites
Project IdCZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000759
Main solverprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Period3/2018 - 12/2022
ProviderKatedra biologie a ekologie, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statefinished
AnotationCílem projektu je odhalit virulenční faktory významných parazitů člověka a hospodářských zvířat a vyzkoušet jejich potenciál pro vývoj nových terapeutických a diagnostických postupů. Virulenční faktory jsou molekuly, které jsou syntetizovány parazity a jsou pro ně esenciální z hlediska kolonizace tělních dutin a tkání hostitele, vstupu do buněk hostitele a jejich opuštění a získávání esenciálních nutričních faktorů od hostitele (např. železo, hem, aminokyseliny, sacharidy, mastné kyseliny). Mezi tyto molekuly nejčastěji patří specifické enzymy, receptory, regulační malé molekuly a imunomodulační faktory. Navrhovaný výzkum je z principu multidisciplinární a předpokládá vazbu s farmakologickým průmyslem. Bude využívat pokročilé metody molekulární biologie, včetně reverzní genetiky, genomiky a bioinformatiky, pokročilé zobrazovací metody, včetně superrezoluční světelné a elektronové mikroskopie, korelační mikroskopie a strukturní 3D mikroskopie, a biochemické přístupy, které budou zahrnovat zejména srovnávací proteomické analýzy a strukturní biologii. Parazitické organismy našeho výzkumu budou zahrnovat významné parazitické prvoky (trypanosomy, leishmanie, Trichomonas vaginalis, Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica, Naegleria fowleri, aj.), parazitické helminty (Trichobilharzia, Fascioloides/Fasciola, Eudiplozoon) a krevsající hmyz (flebotomové, klíšťata). Tento soustředěný parazitologický výzkum bude navazovat na vynikající úspěchy české parazitolgické školy (dle publikačního výkonu v letech 2010-2014 patří parazitologie při mezinárodním srovnání mezi tři nejúspěšnější obory v ČR) s centrem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, které zahrnuje laboratoře evropského centra excelence BIOCEV a partnerské laboratoře na Parazitologickém ústavu BC AVČR v Českých Budějovicích a nově vzniklém dynamickém pracovišti na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Součástí projektu je dovybavení a modernizace laboratoří plánovaného centra. Řešení tohoto p