Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Qualitative improvement of education of physically and mentally handicapped pupils and their integration into society
Project IdCZ.04.1.03/3.1.15.3/0162
Main solverPaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Period1/2007 - 6/2008
ProviderOP RLZ 3.1
Statefinished
AnotationHlavním cílem projektu je zlepšení systému vzdělávání a odstranění komunikačních bariér žáků a tím zajistit jejich další osobnostní rozvoj a efektivnější začleňování do vzdělávacího procesu a společenksých struktur.