Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Operní představení: Wolf Ernano Ferrari - Le donne curiose
Project IdNŽU 2016
Main solverdoc. MgA. Eva Dřízgová, Ph.D.
Period3/2016 - 12/2016
ProviderFakulta umění, Podporovaná z neveřejných prostředků ČR
Statefinished
AnotationRealizace operního představení: Wolf Ernano Ferrari - Le donne curiose