Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

5. ročník mezinárodních interpretačních klavírních kurzů na Fakultě umění OU
Project IdNŽU 2016
Main solverdoc. MgA. Eliška Novotná
Period4/2016 - 11/2016
ProviderFakulta umění, Podporovaná z neveřejných prostředků ČR
Statefinished
Anotation V Ostravě již úspěšně řadu let probíhají mezinárodní klarinetové a hobojové kurzy, na jejichž tradici jsme navázali pořádáním prvního ročníku mezinárodních klavírních kurzů, které v regionu zatím chyběly a které se s úspěchem konaly v roce 2011. Toto setkání mladých umělců mělo velký ohlas nejen u kurzistů a hudební odborné veřejnosti, ale také v médiích a bylo výbornou propagací Ostravy a jejího regionu. Na již proběhlých ročnících se setkávali mladí klavíristé z Polska, Slovenska, Ukrajiny a samozřejmě z České republiky. Masterclass neboli mistrovské kurzy, které již dnes fungují ve všech evropských metropolích, napomáhají k inspiraci jak studentům, tak učitelům konzervatoří a základních uměleckých škol. Osou kurzů jsou samozřejmě individuální lekce, které přinášejí nejefektivnější využití odbornosti našich lektorů (viz životopisná příloha). V rámci tohoto projektu proběhnou kromě individuálních veřejných lekcí také odborné přednášky. Pozvání k účasti a přihlášky budou rozeslány na všechny konzervatoře a vysoké hudební školy v ČR a v okolních státech. Vzhledem k termínu konání kurzu ? kolem státního svátku 28. 10. ? se i v tomto ročníku chceme zaměřit na jednoho z českých skladatelů ? a sice Bohuslava Martinů. K tomuto tématu proběhne přednáška profesora Františka Malého a koncert Katedry klávesových nástrojů Fakulty umění Ostravské univerzity ze skladeb Bohuslava Martinů. Tyto koncerty věnované české skladatelské škole jsou pořádány ve spolupráci s Českým rozhlasem, záznam koncertu vysílá stanice Vltava. Na závěr seminárního týdne se uskuteční koncert určený veřejnosti, na kterém se představí nejlepší účastníci kurzu. Zazní na něm díla autorů od baroka až po 20. století. Vstup na koncerty bude volný pro veřejnost i pasivní účastníky kurzu. Pro větší sblížení mezi účastníky kurzu a také za účelem lepšího poznání našeho regionu opět uspořádáme malý výlet. (V minulých ročnících jsme navštívili Landek park ? hornické muzeum a rodné město L. Janáčka ? Hukvaldy.)