Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Registr uměleckých výstupů
Project IdMŠMT 2016
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Period1/2016 - 7/2016
ProviderMŠMT
Statefinished
AnotationRegistr uměleckých výstupů představuje nástroj k zmapování, klasifikaci a financování tvůrčích činností uvnitř oblasti umění ve vztahu k veřejným vysokým školám, nyní dle Novely i k soukromým školám. To pro rok 2016 znamená formulovat vztah RUV k soukromým školám a definovat způsob a podoby jejich zapojení do systému RUV. Do budoucna by měl umožnit formulovat trendy a vývojové linie a umožnit vzájemné mezidruhové srovnání na poli uměleckých výstupů.