Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The impact of autonomic nervous system (dys)function on cognition and cognitive decline: a longitudinal assessment
Project Id17-22346Y
Main solverMgr. Vera Kristýna Jandačková, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2019
ProviderJuniorský projekt GA ČR
Statefinished
AnotationMírná kognitivní porucha, projevující se například jako zhoršení paměti, slovní zásoby a/nebo exekutivních funkcí, je hlavním problémem veřejného zdraví. Stále více je totiž uznávána jako prodromální stádium demence. K lepšímu zacílení preventivních a léčebných strategií, je proto důležité identifikovat prediktory a mechanismy kognitivní neurodegenerace. Autonomní dysfunkce, kdy sympatická aktivita je zvýšená a/nebo parasympatická aktivita snížená, byla na základně výzkumné evidence navrhnuta jako jedna z možností. Existuje totiž souvislost snížené funkce autonomního nervového systému s mírnou kognitivní poruchou i s demencí, ovšem jejich časová posloupnost, a tedy i etiologická role autonomního nervového systému v kognitivním stárnutí není dosud objasněna.