Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Natural scientific field didactics and practising teacher
Project IdCZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000669
Main solverdoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2019
ProviderDěkanát FF, Děkanát PřF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na posílení pedagogických kompetencí učitelů ZŠ a víceletých gymnázií vpřírodovědných předmětech (biologie, chemie, fyzika, zeměpis a mezipředmětový přesahpolytechnické výchovy a matematiky) prostřednictvím propojení pedagogického světa teoretického apraktického na bázi Společenství praxí, které provedou 2 cykly akčního výzkumu důrazem naindividuální potenciál každého žáka. Metodické výstupy projektu zohlední potřeby žáků nadaných,intaktních a speciálními potřebami.