Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Multimediální kurz jaderné fyziky
Project IdFRVŠ 2310/F6/d
Main solverdoc. Ing. Ivan Janeček, CSc.
Period1/2006 - 12/2006
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Anotation