Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

LQ1602 - IT4Innovations excellence in science
Project IdLQ1602
Main solverprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Period1/2016 - 12/2020
ProviderCentrum excelence IT4Innovations, divize, Národní program udržitelnosti
Statefinished
AnotationHlavním cílem projektu je navázat na výzkumné aktivity úspěšně zahájené v rámci projektu OP VaVpI Centrum excelence IT4Innovations a dále navyšovat vědeckou excelenci a mezinárodní impakt těchto výzkumných aktivit zejména v oblastech "High performance computingu" (HPC) a "Cyber-physical systems" (CPS) a návazných vědách jako je informatika, matematika, biomedicína, inženýrství, materiálové vědy nebo nauky o zemi. Nedílnou součástí tohoto cíle bude intenzivní využívání vybudované superpočítačové infrastruktury díky níž se centrum řadí mezi přední evropská HPC centra a vývoj aplikací pro její efektivní využití. Tato infrastruktura je rovněž uznána jako Velká národní infrastruktura ČR - IT4Innovations národní superpočítačové centrum - na Cestovní mapě ČR Velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Řešitelský tým tak získává možnost přístupu ke špičkové výzkumné infrastruktuře, jejíž potenciál bude využit jednak ke zkvalitňování vlastních VaV výsledků, tak k navazování spolupráce s jinými významnými národními a mezinárodními institucemi a zejména pak s aplikační sférou. Další personální rozvoj centra bude zajištěn podporou vzdělávacích a diseminačních aktivit v oblastech výzkumu centra. Vědecká excelence, strategická partnerství s veřejnou i neveřejnou sférou a zajištění dalšího personálního rozvoje jsou základní kameny dlouhodobé udržitelnosti výzkumných aktivit centra IT4Innovations, které budou podpořeny v rámci projektu IT4I XS.