Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Vytvoření multimediálního obsahu pro výuku předmětu Němčina ve sféře cestovního ruchu
Project IdIRP201620
Main solverMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt reaguje na požadavky nové akreditace, kdy byl do studijních plánů zařazen nový předmět Němčina ve sféře cestovního ruchu. Pro něj dosud neexistují uspokojivé výukové materiály a současná praxe ukazuje, že by měly být na odpovídající úrovni a v moderní formě. Účelem projektu je tedy vytvořit kompletní výukové materiály v německém jazyce pro denní i kombinovanou formu studia, přičemž hlavní důraz bude vedle obsahové stránky kladen na multimediální složku. Vzniknou nejen textové a obrazové výstupy, ale také audio- a video materiály, které budou umístěny na e-learningové platformě Moodle.