Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Inovace studijních předmětů v rámci výuky anglického jazyka pro studenty oboru Učitelství pro I.stupeň ZŠ
Project IdIRP2016
Main solverMgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationCentrum jazykové přípravy PdF připravuje studenty nestrukturovaného magisterského studijního programu Učitelství 1. stupně ZŠ v prezenční i kombinované formě. V roce 2014/15 nastoupili studenti do nově akreditovaného programu Učitelství pro 1.stupeň ZŠ s odlišnou koncepcí výuky anglického jazyka. Tito budoucí učitelé budou plně kvalifikováni pro výuku anglického jazyka na prvním stupni ZŠ, a to s ohledem na současnou situaci na ZŠ v České republice s povinnou výukou anglického jazyka už od 3. třídy ZŠ. V rámci oboru budoucí učitelé studují povinně předměty Anglický jazyk a literatura I. a II, Fonetika a fonologie angličtiny, Didaktika anglického jazyka I. II. Výuku je nutno pojmout v souladu s nejnovějšími postupy výuky v primárním vzdělávání (např. obsahově a jazykově integrované vyučování ? CLIL). Nedostatek výukových pomůcek byl hlavním motivem podání tohoto projektu, jehož hlavním záměrem je obsahová i metodická inovace výuky předmětů: Fonetika a fonologie angličtiny a Didaktika anglického jazyka I. a II. Inovace výuky bude spočívat zejména ve vytvoření a následném využívání dvou multimediálních učeních pomůcek (studijní opory, jejichž součástí bude i zvukový záznam). Jedna učební pomůcka bude využívána ve výuce fonetiky a druhá ve výuce didaktik. Učební pomůcky budou volně dostupné studentům na internetových stránkách katedry po celou dobu platnosti akreditace oboru. Pro zdárné řešení projektu jsou potřebné konzultace s předními evropskými odborníky na problematiku přípravy učitelů anglického jazyka a účast na takto tematicky zaměřených konferencích. Je také nezbytné uvést, že uvedené předměty jsou realizované v anglickém jazyce, projekt tudíž splňuje podmínku internacionalizace. Při tvorbě výukových pomůcek bude brán zřetel také na skutečnost, že výuky se společně s českými studenty zúčastňuji i zahraniční studenti programu Erasmus+.