Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Životní koučování a sebekoučování
Project IdIRP2016
Main solverdoc. PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationZ řady empirických studií vyplývá, že některé z profesních kompetencí nejsou v přípravě vysokoškolských studentů v rámci pedagogicko-psychologického základu dostatečně akcentovány. Proto považujeme za klíčové vytvořit nový předmět reagující na ohlas z praxe, kdy zaznamenáváme snížené dovednosti zvládat zátěžové situace v mezilidském kontextu spolu s nárůstem technologií. Zvláště při možnosti zapracovat interkulturní vzorce vyplývající z dlouhodobých výzkumných aktivit hlavní řešitelky. Ze španělských univerzit je velká poptávka po studiu na naší fakultě, proto považujeme za povinnost reagovat na ni vytvořením nového, pro praxi přínosného, předmětu.