Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Preparation of the bilingual publication "Musical artists between Ostrava and Vienna" and publishing of the bilingual publication "Lumír 150"
Project IdSGS01/FU/2016
Main solverMgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Period1/2016 - 11/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationNavrhovaný projekt přímo navazuje na tematicky příbuzný projekt reg. č. SGS01/FU/2015 (řešen za vedení Dr. Viktora Velka v roce 2015). Jeden z výstupů byl koncipován jako přípravný stupeň pro další zpracování. Konkrétně jde o přípravu vydání samostatné dvojjazyčné publikace monografického charakteru (pracovní název Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní), základem jsou takřka dokončené texty česky psaných kapitol a ikonografický materiál. Jednotlivé kroky navrhovaného projektu: * příprava vydání knihy Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní - překlad textů do němčiny (studentka FU a FF Lenka Bartošová) ? česky levý, německý pravý sloupec, proloženo ikonograf. materiálem (vzor: kniha Velek, Viktor: Lumír 150. Třebíč 2015) - grafické zpracování (studentka FU BcA. Eliška Tunklová) - příprava knihy pro následnou výrobu - dodatečný pramenný výzkum a finální podoba textu (pedagog Viktor Velek) - výzkum provedený v roce 2015 naznačil, že by texty jednotlivých životop. profilů (kapitol) nemusely být v případě působení umělců ve Vídni omezeny jen na výstupy na hudební scéně vídeňských Čechů, ale např. i ve Staatsoper, Volksoper. * vydání tematicky spřízněné knihy Viktora Velka Lumír 150 (doplněné a opravené 2. vydání) Přínos projektu: - spolupráce studentek výtvarné a hudební části FU - příprava publikace, která v budoucnu vyjde s ISBN Ostravské univerzity a bude hodnocena v RIV - dvojjazyčnost publikace sleduje strategii internacionalizace činnosti a výstupů Ostravské univerzity