Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Gradus ad Parnassum - The festival of the piano instructive literature
Project IdSGS03/FU/2016
Main solverdoc. MgA. Eliška Novotná
Period1/2016 - 11/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationFestival zaměřený na instruktivní klavírní literaturu je naprosto ojedinělou platformou pro propojení výukových záměrů Katedry klávesových nástrojů s praxí vykonávanou současnými studenty, absolventy OU a pedagogy ZUŠ Moravskoslezského kraje. Na pozadí seznamování se se soudobou českou klavírní literaturou pro děti proběhne v rámci dvou dnů řada přednášek, seminářů, interpretační kurz a koncert snímaný Českým rozhlasem. Na celém projektu se významnou měrou podílejí studenti i pedagogové KKN, zároveň přivítáme odborníky na danou problematiku z Univerzity Karlovy a AMU v Praze. První ročník festivalu je věnován dílu a osobnosti skladatele Luboše Sluky. V návaznosti na projekt bude realizován elektronický zápisník z festivalu, ve kterém budou shrnuta fakta o životě a díle L. Sluky, zásadní informace obsažené v přednáškách a seminářích a fotodokumentace z konání kurzu. Zápisník bude zpřístupněn jako studijní materiál a v budoucnosti z něj budeme čerpat data pro Sborník české instruktivní klavírní literatury, který plánujeme vydat po zrealizování více ročníků.