Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

INOVACE VÝUKY PŘEDMĚTŮ FYZIOLOGIE A EKOFYZIOLOGIE ROSTLIN
Project IdFRVŠ 2360/F4/a
Main solverdoc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Period1/2006 - 12/2006
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Anotation