Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Gradus ad Parnassum - festival instruktivní klavírní literatury
Project IdNŽU 2016
Main solverdoc. MgA. Eliška Novotná
Period1/2016 - 4/2016
ProviderFakulta umění, Podporovaná z neveřejných prostředků ČR
Statefinished
AnotationFestival zaměřený na instruktivní klavírní literaturu je naprosto ojedinělou platformou pro propojení výukových záměrů Katedry klávesových nástrojů s praxí vykonávanou současnými studenty, absolventy OU a pedagogy ZUŠ Moravskoslezského kraje. Na pozadí seznamování se se soudobou českou klavírní literaturou pro děti proběhne v rámci dvou dnů řada přednášek, seminářů, interpretační kurz a koncert snímaný Českým rozhlasem. Na celém projektu se významnou měrou podílejí studenti i pedagogové KKN, zároveň přivítáme odborníky na danou problematiku z Univerzity Karlovy a AMU v Praze. První ročník festivalu je věnován dílu a osobnosti skladatele Luboše Sluky.