Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Study of taxonomy and host specificity of selected epiphytic bryophytes and fungi
Project IdSGS16/PřF/2016
Main solverMgr. Zuzana Komínková
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt bude zaměřen na dořešení taxonomických otázek a analýzu hostitelské preference vybraných druhů epifytických mechorostů a hub. Měl by analyzovat historická i recentní data z Evropy a Asie. Bryologická část projektu se bude věnovat zejména druhům z rodu Orthotrichum s.l. a bude navazovat na projekt, který studuje tento taxon na území střední Asie. Data budou získána jednak díky kritické revizi rozsáhlé herbářové sbírky uložené v Národním Muzeu v Helsinkách a částečně také díky terénnímu výzkumu na území Číny. Mykologická část projektu si klade za cíl obohatit předešlá zkoumání o data týkající se distribuce lesklokorek a troudnatce kopytovitého v Polsku s cílem stanovit severní hranici rozšíření Ganoderma adspersum a zjistit rozdíly v hostitelském spektru lesklokorek a druhu Fomes fomentarius v lesním a nelesním prostředí.? K vysvětlení hostitelské specializace epifytických mechorostů a hub může výrazně přispět i analýza chemických vlastností borky (zejména pH). Zkoumána bude kůra dřevin získaná z bezprostřední vzdálenosti od místa odběru mechorostu nebo houby. Analýza bude probíhat standardním laboratorním měřením.