Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Formalization of knowledge bases and retrieval patterns in large data
Project IdSGS13/PřF/2016
Main solverPhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV poslední době zaznamenáváme prudký rozvoj v oblasti formální ontologie (například podnikatelských ontologií nebo ontologií aplikovaných v inteligentních systémech), kde byla vytvořena řada konceptových jazyků, zpravidla vycházejících z deskripční logiky a zároveň jsou vyvíjeny nové systémy formální dedukce pro konceptové jazyky. K tomu, aby bylo možno pracovat se znalostmi v podobě vhodné pro počítačovou implementaci, je třeba zavést určitý formalismus schopný odrážet vztah mezi znalostmi o světě, a proto vytváříme znalostní báze jako soubor formálně zapsaných znalostí o určité doméně. Projekt bude orientovaný na - uskutečnění formalizace znalostních bází na základě FCA, - metody formální repre. sémanticky strukturovaných znalostí v jazycích postavených na konceptovém paradigmatu, - návrh specifické ontologie robotiky, - na formalizaci logických metod pro rozpoznávání struktur v rozsáhlých datech, - návrh a implementace systému pro zpracování a rozpoznávání struktur, - využití paralelizace pro zefektivnění navržených algoritmů.