Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Study of external factors affecting the isolation of CD14 + monocytes from peripheral blood.
Project IdSGS05/PřF/2016
Main solverIng. Karolína Janochová, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationMononukleární buňky představují důležitý marker, který lze využít při monitorování a hodnocení celé řady patofyziologických stavů (zánětlivá reakce, kardiovaskulární onemocnění, nádorová onemocnění). Na základě množství mononukleárních buněk a identifikace a kvantifikace některých prozánětlivých faktorů jimi produkovaných, je možné také sledovat projevy a intenzitu zánětlivých reakcí, které provází obezitu a metabolický syndrom. V loňském roce byla na našem pracovišti zavedena metodika izolace CD14+ mononukleárních buněk z periferní krve metodou, která je založena na využití gradientové centrifugace. Vlastní separace CD14+ mononukleárních buněk probíhá na koloně s pevnou magnetickou matricí s navázaným antigenem xCD14+. Detekce a kvantifikace výše uvedené subpopulace mononukleárních buněk je prováděna metodou průtokové cytometrie, která umožňuje dostatečné ověření správnosti izolačního postupu. Zjistili jsme, že existuje celá řada faktorů, které ovlivňují úspěšnost izolačního postupu. Cílem tohoto projektu je zjistit jak tyto faktory ovlivňují celkový výtěžek, homogenitu a stabilitu cílové populace imunokompetentních buněk a také úspěšnost dalších na nich prováděných analýz (např. sledování produkce prozánětlivých cytokinů metodou RT-PCR).