Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Optimalization of adsorption properties of carbon gels
Project IdSGS01/PřF/2016
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na dvě významné fáze přípravy adsorbentů na bázi uhlíkatých gelů a bude řešen ve dvou podprojektech. Podprojekt 1 je zaměřen na hledání vhodných analytických technik pro experimentální sledování polykondenzace resorcinolu a formaldehydu ve vodném roztoku a na jejich aplikaci při popisu kinetiky tohoto procesu. Podprojekt 2 se zaměří na možnost aktivace uhlíkatých gelů pomocí povrchové oxidace, sledování vztahu mezi způsobem oxidace a adsorpčními vlastnostmi a na vysvětlení vztahu mezi přítomností kyslíkatých funkčních skupin na povrchu adsorbentu a jeho adsorpční účinností.