Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Genesis of intervention of social work in Ostrava in the context of housing policy in Czechoslavakia
Project IdSGS01/FSS/2016
Main solverdoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationNavrhovaný projekt se zabývá genezí sociální práce na území města Ostravy v kontextu bytové politiky tehdejšího Československa. Bytová politika je významnou součástí sociální politiky. Intervenční nástroje bytové politiky zajišťují rovnováhu na trhu s bydlením a finanční dostupnost odpovídajícího bydlení i těm příjmově nejslabším. Sociální práce se na uplatňování opatření bytové politiky v praxi aktivně podílela. Časově je projekt zaměřen zejména na první polovinu dvacátého století, což souvisí s profesionalizací sociální práce v Československu. Cílem je provést deskripci a analýzu vývoje bytové politiky ve sledovaném období v Československu a zároveň ji komparovat s intervencemi sociální práce na konkrétním území města Ostravy. Metodologicky je projekt ukotven historickým výzkumem, metodou diskurzivní analýzy. Objektem výzkumu jsou primární dokumenty uložené v Archivu města Ostravy doplněné o dostupné materiály sekundárního charakteru.