Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Rozvoj vzdělávací a mezinárodní oblasti prostřednictvím posílení vzdělávacího potenciálu pro nelékařské zdravotní obory
Project IdIRP2016_03
Main solverPhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.
Period1/2016 - 11/2016
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na posílení internacionalizace Lékařské fakulty, zvýšení atraktivity studijního oboru Fyzioterapie, rozšíření nabídky cizojazyčných studijních opor i pro zkvalitnění výuky v zahraničí a zvýšení mobilit studentů ve smyslu zlepšení nabídky dostupných studijních materiálů a rovněž zvýšení jazykových kompetencí akademických pracovníků.