Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Rozvoj vzdělávací a mezinárodní oblasti prostřednictvím posílení vzdělávacího potenciálu pro studijní obor Všeobecné lékařství I. - teoretické obory
Project IdIRP2016_02
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Periodr1/2016 - 11/2016
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na posílení internacionalizace fakulty, zvýšení atraktivity studijního oboru Všeobecné lékařství, rozšíření nabídky cizojazyčných studijních opor a studijních podkladů rovněž i pro zkvalitnění výuky zahraničních studentů a tím zvýšení mobilit studentů ve smyslu zlepšení nabídky dostupných studijních materiálů a rovněž zvýšení jazykových kompetencí akademických pracovníků.