Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Rozvoj vzdělávací a mezinárodní oblasti prostřednictvím posílení vzdělávacího potenciálu pro studijní obor Všeobecné lékařství II. - preklinické a klinické obory
Project IdIRP2016_01
Main solverdoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Period1/2016 - 11/2016
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na posílení internacionalizace fakulty, zvýšení atraktivity studijního oboru Všeobecné lékařství ? preklinické a klinické obory, rozšíření nabídky cizojazyčných studijních opor a studijních podkladů rovněž i pro zkvalitnění výuky zahraničních studentů a tím zvýšení mobilit studentů ve smyslu zlepšení nabídky dostupných studijních materiálů a rovněž zvýšení jazykových kompetencí akademických pracovníků.