Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Mapping the influence of methods of teaching reading on the formation of reading literacy of the 1st grade elementary school pupils through modern technology
Project IdSGS10/PdF/2016-17
Main solverdoc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPředkládaný projekt svým výzkumným zaměřením úzce navazuje na studentské projekty řešené navrhovatelkou v průběhu posledních 5 let, neboť aktuální výzkumný design návrhu projektu staví na dříve dosažených výstupech. Dominantní pozornost je stále věnována problematice porozumění textu u žáků 1. stupně ZŠ, přičemž je výrazně zohledňován průběh celého procesu. Sledována bude jak úvodní fáze, a to kvalita prvopočátečního čtení (počáteční čtenářská gramotnost), tak fáze navazující, tedy posun ke čtení s porozuměním ? čtenářská gramotnost žáků mladšího školního věku. Nedílnou součástí zamýšlených výzkumných snah bude zjistit, zda průběh zmiňovaného procesu výrazněji ovlivňuje zvolená metoda výuky čtení v 1. ročníku ZŠ. Pozornost soustředíme na metodu analyticko-syntetickou se slabikami a metodu genetickou, přičemž tento aspekt pokládáme za jedno z hlavních kritérií výběru vzorku respondentů. Zapojení žáci 1. stupně ZŠ se budou výzkumu účastnit po celou dobu průběhu projektu a kvalitativní parametry jejich čtení (s porozuměním) budeme moci posuzovat na základě využití moderní technologie ? eyetrackeru. Ten umožní nejen zaznamenat oční pohyby žáků při čtení, ale zároveň je schopen generovat potřebné exporty dat tak, aby mohla být provedena kvalitní analýza čtenářského výkonu zapojených respondentů a sledován jeho vývoj.