Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The influence of low- and high-carbohydrate diet on high-intensity interval exercise
Project IdSGS2/PdF/2016
Main solverdoc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationExkluzivní pozitivní význam sacharidů na sportovní výkon, a to bez ohledu na délku a intenzitu zatížení, je široce rozšířené dogma v oblasti sportovní výživy. Burke et al. (2000) však ve své placebem kontrolované studii tento fakt zpochybňují a dále uvádějí, že ani neexistuje pro tyto závěry dostatečná opora ve vědeckých studiích. Erlenbusch et al. (2005) podobně píší, že na základě dosud známých poznatků, nelze přijmout jednoznačné závěry o tom, že by vysoko-sacharidová dieta měla významnější vliv na sportovní výkon než jakákoli jiná. Naopak do popředí zájmů vědeckého bádání se dostává nízko-sacharidová dieta a její význam pro svalový výkon (Volek et al., 2015; Hetlelid et al., 2015). Vliv takovéhoto dietního opatření na vysoce-intenzivní intermitentní zatížení, které je typické pro řadu sportů, je však zatím málo prozkoumáno a bude předmětem řešení předkládaného výzkumného projektu.