Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Japonský jazyk a kultura
Project IdJapan Foundation
Main solverdoc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Period9/2016 - 6/2017
ProviderOstatní zahr. vzd. programy
Statefinished
AnotationRostoucí ekonomický a kulturní vliv Země vycházejícího slunce na dění v globalizovaném světě včetně cílené expanze japonských investorů na evropské trhy, se odráží ve zvyšujícím se zájmu studentů nejen o studium tohoto jazyka, ale také o poznání japonské společnosti jako celku. Cílem projektu je rozšíření jazykového potenciálu na poli obchodní japonštiny, vhled do nejstarší i moderní japonské literatury, jakož i exkurz do poválečné i současné kinematografie včetně filmových projekcí. Kvalitní jazyková vybavenost spolu se znalostí specifik japonské společnosti jsou skvělým bonusem k uplatnění na trhu práce. Výsledky projektu: Zvýšení jazykových kompetencí v japonštině, detailnější obeznámení s japonskou kulturou Zapojení OU: Výuka japonštiny a souvisejících společenskovědních předmětů vážících se k japonské kultuře a společnosti pro všechny studenty OU