Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Application of fuzzy approaches in robotics
Project IdSGS03/UVAFM/2016
Main solverRNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationCílem projektu je zavedení kognitivních funkcí do humanoidního robota NAO, čímž se myslí napodobování lidského chování robotem. Při složitějších problémech rozhodování je obtížné sestavit mechanismus, který má schopnost adaptace na nové podněty. V praxi se využívají dva přístupy a to neuronové sítě a principy fuzzy modelování. Při využití teorie neuronových sítí není možné transparentně popsat pravidla rozhodování. S využitím teorie fuzzy IF-THEN pravidel je možno bázi dat vytvořit a posléze měnit, protože rozhodovací pravidla jsou v ní zapsána pro člověka čitelnou formou. Projekt bude zaměřen zejména na zpracování informací, orientaci v prostoru a interakci s člověkem. Hlavní tři pilíře projektu jsou orientace v prostoru, rozpoznávání obličeje a adaptivní báze pravidel pro rozhodování robota.