Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Fuzzy modeling: development of actual theoretical fundamentals and chosen applications VI
Project IdSGS04/UVAFM/2016
Main solverdoc. RNDr. Michal Holčapek, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV rámci tohoto projektu, který navazuje na sérii předchozích projektů, se chceme věnovat vybraným aplikacím fuzzy modelování a budování teoretických základů fuzzy matematiky, bez kterých by se samotné aplikace neobešly. Zejména se hodláme zaměřit na výzkum fuzzy asociační analýzy a jiné data-miningové metody, aplikace těchto data-miningových metod na analýzu a predikci (univarietních či multivarietních) časových řad a na další problémy různých oblastí aplikací. Dále se chceme věnovat teoretickým základům kompozic fuzzy relací založených na zobecněných kvantifikátorech a jejich případným aplikacím. V neposlední řadě povedeme výzkum v oblastí fuzzy transformace vyššího řádu převážně s ohledem na analýzu a predikci časových řad a možnosti jejich aplikace v ekonomii a financích.