Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Soft Computing Methods for Pattern Recognition
Project IdSGS05/UVAFM/2016
Main solverRNDr. Petra Števuliáková, Ph.D.
Period1/2016 - 1/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt navazuje na sérii předchozích projektů a je zaměřen na výzkum a vývoj moderních metod zpracování obrazů za použití soft computingu. V rámci tohoto projektu se chceme věnovat vybraným aplikacím, a to souhrnně nazvaným ?rozpoznávání vzorů (pattern recognition)?. Moderní zpracování dat velice často používá úlohu vyhledávání patternu (vzoru) v souvislosti s navazujícími úlohami rozhodování. Hodláme se tedy zaměřit na výzkum fuzzy transformace nultého a vyššího řádu např. pro aplikace vyhledávání obrazů v databázích, vyhledávání a přiřazování původního obrazu z databáze k výřezu obrazu. Dále se budeme zabývat problematikou tzv. image inpaitingu, kde je úkolem zrekonstruovat poškozený obraz. V neposlední řadě provedeme výzkum technik zpracování obrazu reprezentovaného tzv. fuzzy funkcí. Zaměříme se také na budování a prohlubování teoretických základů, bez kterých by se samotné aplikace neobešly.