Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant





The Factory In A Town - The Town In A Factory
Project IdSGS14/FF/2016
Main solverdoc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationZáměrem projektu je analýza a interpretace dvou mikrokosmů ? továrny a města, jejichž vzájemně podmíněná existence se projevuje početnými interakcemi v průběhu industrializace a deindustrializace. Téma tak nebude pojímáno pouze jako historická látka, ale bude zasazeno také do aktuálního kulturního kontextu, kdy je prostoru zanikající továrny přidělena nová společensko-kulturní role. Metodami sociálních a kulturních dějin, urbánní antropologie, sociologie, lingvistickými metodami a diskurzivní analýzou hodláme sledovat tento více než dvě století trvající proces vzniku, úpadku a znovuzrození průmyslového města na příkladě několika moravských a slezských měst (Bruntál, Frýdek-Místek, Krnov, Ostrava). S ohledem na tzv. třetí roli univerzity hodláme výsledky našeho badatelského úsilí nabídnout nejen odborné, ale i laické veřejnosti.