Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The phenomenon of pilgrimage sites as an example of interdisciplinary approach to baroque mentality and devotion - state, possibilities and limits of the research on the ground of pilgrimage tours and sites on the terrain of Czech Silesia and Moravia
Project IdSGS13/FF/2016
Main solverPhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPředkládaný projekt se se bude zabývat studiem fenoménu barokních poutí a poutních míst na teritoriu moravskoslezského pomezí a českého Slezska, a to z hlediska několika společenskovědních disciplín jako jsou dějiny umění, literární věda a kulturní historie, přičemž je akcentována interdisciplinarita, nezbytná k uchopení dalších souvisejících témat, jako např. barokní zbožnost. Projekt se týká první fáze delšího výzkumu na dané téma a spočívá na práci s různorodými typy pramenů, jako jsou písemné archivní prameny, literární prameny a vizuální a hmotné prameny. Postgraduální studenti zapojení do projektu jako spolunavrhovatelé budou moci nabyté poznatky využít ve svých dizertačních pracích a v odborných studiích publikovaných v recenzovaných neimpaktovaných odborných časopisech.