Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Geomorfologická reakce vodních toků na antropogenní disturbaci v oblasti Západních Beskyd
Project IdGP205/06/P131
Main solverdoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Period1/2006 - 12/2008
ProviderPostdoktorský projekt GA ČR
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na hodnocení geomorfologického režimu vodních toků v oblasti Západních Beskyd a jejich reakce na antropogenní zásahy v průběhu posledních 100 až 150 let. Stupeň transformace geomorfologického režimu horských toků je výsledkem protichůdných procesů v rámci fluviálního systému - lidských aktivit a přirozených procesů. Míra transformace je studována na základě hodnocení ovlivnění splaveninového režimu na tocích s úpravami a jejich komparace s toky bez úprav v daném typu morfodynamického segmentu toku. Výzkum se orientuje nejen na analýzu přímých zásahů do fluviálního systému, ale také na vliv nepřímých faktorů, kterými jsou změny ve využívání území.