Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Relevant personality characteristics of psychology students
Project IdSGS11/FF/2016
Main solverdoc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt se zaměřuje na výzkum relevantních osobnostních charakteristik studentů akreditovaných bakalářských psychologických oborů v působnosti katedry psychologie FF OU. Studenti psychologie jsou na studium v rámci FF OU vybíráni na základě písemných zkoušek, takže jejich osobnostní předpoklady pro studium a výkon budoucí profese psychologa nejsou v podstatě známy. Cílem výzkumu je proto podrobit všechny souhlasící studenty psychologie šetření, které by zjistilo úroveň jejich relevantních osobnostních (tj. kognitivních, emocionálních, sociálních a motivačních) předpokladů, a to vzhledem k jejich studijní úspěšnosti, budoucímu profesnímu zaměření i jejich představě ideálního osobnostního profilu psychologa. Výsledky tohoto výzkumu nejen rozšíří základní poznatky tom, jací studenti aktuálně studují psychologické obory, ale mohou posloužit také ke zkvalitnění studijních plánů a ke zlepšení úrovně přijímacího řízení.