Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Russian and Polish literary essay of the turn of 19th and 20th century in comparative conception
Project IdSGS22/FF/2016-2017
Main solverdoc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationCílem projektu je komparativně orientovaný výzkum ruské a polské literatury přelomu 19. a 20. století. Zájem badatelského týmu bude orientován na interpretaci estetického kódu ruského a polského symbolizmu v jeho postupném vývoji, prezentaci koexistence dobového ruského a polského uměnovědného myšlení a na komplexnější komparativní pohled na základní estetické konstanty ruského a polského symbolizmu, kdy budou postupně vedle sebe postaveny a uvedeny do analogie esteticko-filozofické koncepce předních ruských a polských teoretiků moderního umění. Pozornost bude věnována především esejistice a esteticko-filozofickým koncepcím nálsedujích autorů (D. S. Merežkovskij, V. Brjusov, F. Sologub, A. Bělyj, N. Berďajev, Z. Przesmycki ?Miriam?, A. Lange, L. Staff, A. Górski, S. Przybyszewski). Literárněteoretická část bude následně doplněna o část praktickou (překladovou), kterou budou reprezentovat v českém prostředí dosud neexistující překlady stěžejních esejistických prací ruských a polských autorů, které měly zásadní význam pro konstituování moderních básnických směrů v ruské a polské literatuře.