Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Development and application of new adaptive and cooperative evolutionary algorithms
Project IdSGS08/UVAFM/2016
Main solverdoc. RNDr. Petr Bujok, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationOptimalizace úloh je oblast výzkumu, která je stále více využívána v mnoha odvětvích vědy, průmyslu a jiných odborných pracovištích. Jedním z problémů existujících technik je schopnost reagovat co nejlépe na nově vznikající různě složité problémy. Mezi úspěšné metody hledání řešení optimalizačních úloh patří evolucí inspirované algoritmy, jejichž společnou vlastností je vývoj jedinců za cílem dosáhnout globálního minima účelové funkce problému.