Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Experimental study on cognitive and psychophysiological processes under Chamber REST conditions II
Project IdSGS10/FF/2016-2017
Main solverMgr. Marek Malůš, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationKomplexně pojatý projekt založen na mezifakultní spolupráci je pojatý jako parametrické pokračování navazující na projekt předchozí. Finálním cílem je tvorba multidisciplinární báze základního výzkumu i experimentálního vývoje speciální varianty omezené zevní stimulace (restricted environmental stimulation; konkrétně chamber REST) s výrazným zapojením studentů ve všech jeho fázích. Zahrnuje: - Experimentální psychofyziologickou test-retestovou studii měření EKG a variability srdeční frekvence (HRV) na Ústavu fyziologie a patofyziologie Lékařské fakulty OU, s kontrolní skupinou. - Experimentální test-retestovou studii kognitivních funkcí (paměť, pozornost?) s kontrolní skupinou. - Navázání multioborové a mezinárodní výzkumné spolupráce (LF OU; UBC) + podání žádosti u GA ČR - Publikace typu ?RIV?, popularizaci vědy a Filozofické fakulty OU (média, přednášky pro veřejnost ?). - Navázání na tuzemskou výzkumnou tradici této oblasti (MUDr. Ludvík Šváb a Prof. MUDr. Ján Gross). - Potvrzení těžiště výzkumu na půdu FF OU (hl. řešitel je zakladatelem tohoto výzkumu, původně na UP). Projekt staví na dlouhodobém, úspěšném výzkumném úsilí s publikacemi typu RIV, i s IF (články v ČJ i AJ, již vydaná monografie, příspěvek na celosvětové konferenci v USA). Naše výzkumné uchopení je originální a registrujeme zájem jak zahraničních kolegů, tak rozšiřování povědomí o této metodě mezi tuzemskou odbornou i laickou veřejností, včetně zájmu nových poskytovatelů terapie tmou o výzkumnou spolupráci.