Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

GA 105/06/0630
Project IdGA105/06/0630
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period1/2006 - 12/2008
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
AnotationProjekt se soustředí na problematiku oxidace a samovzněcování uhlí s cílem kvantifikovat proporce mezi oxidačním teplem akumulovaným v uhelné hmotě (= spotřebovaným na ohřev uhlí) a oxidačním teplem přecházejícím do oxidujícího vzduchu (= odvedeným vzduchem). Otázka distribuce oxidačního tepla bude řešena přímým laboratorním měřením a současně i matematickým modelováním s využitím výkonného softwarového prostředí FLUENT. Pro experimentální šetření bude využita technika průtokové kalorimetrie a metoda termické analýzy. Zásadním výstupem řešení bude matematický 3D model simulující počáteční fázi samovzněcování uhelné hmoty (do teploty asi 200°C) v heterogenním prostředí závalového prostoru dobývaného porubu po celou dobu jeho životnosti.