Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Historical sources and other educational media used in the teaching of history in terms of empirical research
Project IdSGS05/FF/2016-2017
Main solverdoc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationCílem projektu je podpořit výzkumnou aktivitu tří studentek nově akreditovaného doktorského oboru Didaktika dějepisu, jejichž projekty disertačních prací jsou tematicky sevřeny kolem aktuální problematiky badatelsky orientované výuky dějepisu postavené na využití historických pramenů. Navrhovatelka je školitelkou dvou a spolunavrhovatelka jedné ze zapojených doktorandek. Metodologicky budou vedle tradičního dotazníkového šetření uplatňovány dosud méně využívané kvalitativní přístupy ? videostudie, zúčastněné pozorování. Konkrétně se bude jednat o tematiku písemných pramenů v učebnicích a ve výuce, o analýzu a interpretaci hraných filmů s historickou tematikou vztahujících se k moderní české historii a o reflexi významných postav české minulosti v historickém vědomí školní mládeže postavenou na kritickém zhodnocení pramenů různé provenience. Projekt předpokládá aktivní účast řešitelského týmu na vědeckých konferencích a především publikační výstupy v recenzovaných časopisech.