Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Rozvoj studijních oborů katedry chemie
Project IdIRP201607
Main solverdoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderInstitucionální podpora
Statefinished
AnotationIntenzivní (i extenzivní) rozvoj přírodovědných oborů, spolu s globalizací v dobrém slova smyslu, vyžaduje reakci ze strany vysokých škol (fakult, kateder). Je nezbytnou nutností zavádět do výuky nové předměty (případně inovovat stávající), předměty, které budou reflektovat rozvoj poznání v daném oboru na straně jedné a kvalitně připravovat absolventy pro budoucí povolání na straně druhé. Vytváření a inovace předmětů vyžaduje také kvalitní studijní materiály (opory), které budou podporovat výuku daných předmětů. Realitou dnešní doby je internacionální pojetí vysokoškolského studia, které vyžaduje nabídku studijních předmětů (i celých oborů) v cizím (nejčastěji anglickém) jazyce. Katedra chemie má zájem rozvíjet oba své klíčové programy, tj. ?odbornou? chemie a rovněž učitelství. Předkládaný projekt se skládá ze dvou základních částí (zcela v souladu s prioritami PřF OU): 1. Inovace předmětů didaktiky chemie, vytvoření multimediálního materiálu, 2. Vytvoření nového předmětu v anglickém jazyce: Advanced methods for the characterization of surfaces