Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Inovace a internacionalizace výuky vybraných předmětů na Katedře biologie a ekologie PřF OU v Ostravě
Project IdIRP201604
Main solverprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderInstitucionální podpora
Statefinished
AnotationProjekt má za cíl inovaci a aktualizaci výuky dvou předmětů na KBE PřF OU, konkrétně Praktického kurzu bioinformatiky a Evoluce buňky, a dále přípravu anglických verzí obou předmětů. V obou případech se jedná o předměty pokrývající rychle se rozvíjející oblasti biologie, jejichž výuka vyžaduje častou inovaci reagující na nové poznatky a metody. Projekt umožní nejen přípravu nových materiálů pro přednášky a praktická cvičení (prezentace, zadání praktických úkolů, učební text), ale i zvýšení odborné kompetence jednoho ze spoluřešitelů díky účasti na specializovaném zahraničním kurzu.