Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora studia informatických předmětů v anglickém jazyce
Project IdIRP201606
Main solverprof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderInstitucionální podpora
Statefinished
AnotationCíle projektu souvisí s aktualizovaným dlouhodobým záměrem Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2016. Projekt řeší potřebu rozšíření nabídky informatických předmětů vyučovaných v anglickém jazyce (návaznost na opatření 1.2.1 ? Rozšíření nabídky oborových předmětů vyučovaných v cizích jazycích). Do projektu bude zahrnuta inovace tří předmětů (z kategorie B ? povinně volitelné předměty) vyučované na KIP, pro které budou vytvořeny kompletní výukové materiály v anglickém jazyce, což jsou kontrolovatelné výstupy projektu. Cílovou skupinu tvoří zahraniční studenti a motivovaní čeští studenti.