Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Circulating serum microRNAs as novel biomarker for AL amyloidosis
Project IdSGS10/LF/2016-2017
Main solverMgr. Tereza Ševčíková, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationMolekuly nekódující micro RNA (miRNA) regulují genovou expresi a syntézu proteinů a hrají klíčovou roli v základních biologických procesech, patologických jevech a karcinogenezi. Díky možnosti stratifikace pacientů a predikce klinického výsledku na základě expresních profilů miRNA, jsou považovány za důležitý diagnostický a prognostický marker. Opakovaně bylo prokázáno, že miRNA hrají důležitou roli v patogenezi mnohočetného myelomu (MM), včetně rozlišení vývojových stádií od monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS) až po extramedularní myelom (EM). Nicméně znalosti o cirkulujících miRNA u amyloidózy lehkých řetězců imunoglobulinů (AL) úplně chybí. Našim cílem je pomocí globální anlýzy s využitím čipové technologie stanovit miRNA cirkulující v séru, které jsou deregulovány u AL amyloidózy v porovnání s MM, MGUS, EM a zdravými dárci. A dále určit jejich vztah ke klinicky důležitým parametrům a cytogenetickým změnám. Analýza kostní dřeně je komplikovaná a invazivní naopak miRNA získaná ze séra se zdá být snadno dostupným a stabilním markerem onemocnění, využitelným pro diagnózu u pacientů s predispozicí k AL amyloidóze a zároveň s prediktivní hodnotou během progrese onemocnění.