Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The study reviews the safety and efficacy of endoscopic treatment of morbidly obese patients.
Project IdSGS24/LF/2016-2017
Main solverMgr. Karin Petřeková, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationVýzkum je zaměřen na hodnocení bezpečnosti a účinnosti endoskopických metod baritarické léčby obézních osob. Endoskopické metody představují v bariatrii moderní a méně invazivní způsob léčby obezity. Hodnocení, jak jsou tyto metody účinné a bezpečné je cennou informací pro jejich další vyžití v praxi. Dílčími cíli studie jsou: sledování změn ve složení těla a metabolismu pacienta, biochemické analýzy vitamínů, iontů a krevních proteinů, celkové hodnocení výživového stavu pacientů před a po endoskopickém zákroku dle typu endoskopické terapie v intervalech před zákrokem a po 1, 3, 6 a 12 měsíc. Sledované parametry jsou: antropometrická měření, složení těla, bazální metabolismus, kvalita života, nutriční příjem a energetický výdej.