Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Vývoj in vitro modelu pre štúduium antimikrobiálných vlastností hyperbarickej oxygenoterapie
Project IdSGS20/LF/2016
Main solverMgr. Miroslav Rozložník, PhD.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationAnaeróbne infekcie mäkkých tkanív prestavujú relatívne komplikovaný medicínký problém, či už z hľadiska terapie, možných komplikacií, ale aj socio-ekonomických a psychologických dopadov. Jednou z progresívných možností adjuvantnej terapie je aj liečba pomocou hyperbarickej oxygenoterapie (HBOT). V súčastnosti, aj napriek relatívne dostatočnýcm empirickým znalostiam o benefitoch využita HBOT pri liečbe anaeróbných infekcií mäkkých tkanív, neexistuje vhodný model, ktorý by umožnil štúdium mechanizmov účinku, ako aj optimalizáciu lličebných postupov. Cieľom projekut je vytvorenie in vitro modelu pre štúdium antimikrobiálnych vlastnosí HBOT. Vytvorený model bude slúžiť na stanovenie samotných antimikrobiálnych vlastností HBOT, ako ja na štúdium interakcií bunka mäkkého takniva - parogén počas HBOT.