Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Use of new antibodies for the diagnosis and prediction of behavior of malignant tumors
Project IdSGS19/LF/2016-2017
Main solverMUDr. Patricie Delongová
Period1/2016 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPřesná typizace nádorů je důležitá pro predikci individuální terapie pacienta a tím také pro jeho prognózu. Cílem projektu je porovnání výsledků histopatologických vyšetření maligních nádorů v běžné praxi patologické laboratoře s výsledky vyšetření tkání pomocí nově dostupných protilátek. Nové markery by měly umožnit detekovat znaky malignity jednodušeji a s větší přesností. Výsledky ukážou vhodnost nových metod pro doplnění komplexního vyšetření malignit a dále jejich vyžití v predikci a v prognostice, v budoucnu pak možnost zařazení nových protilátek do diagnostické praxe. Navrhovaná vyšetření novými protilátkami budou indikována u vybraných diagnostikovaných maligních nádorů. Preparáty budou shlédnuty a předběžně zhodnoceny studenty. Konečné vyhodnocení provede patolog. Takto bude vyšetřeno a zhodnoceno na 150 případů. Jako markery rutinní praxe poslouží proliferační index Ki67, hodnocení mitotické aktivity v HE preparátech a neovaskularizace v průkazu CD31 a CD34. Nové slibné protilátky jsou PHH3, ERG a Galectin 3.