Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Projection of traditional chinese medicine acupuncture points on the human body and the scientific backing of acupuncture meridians
Project IdSGS16/LF/2016
Main solverdoc. MUDr. František Dorko, CSc.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationAkupunktura patří mezi tradiční čínskou medicínu. Léčení pomocí této metody probíhá tak, že se akupunkturní jehly vpichují do bodů, které jsou seřazeny na jednotlivých meridiánech a jsou rozmístěny po celém těle. Meridiány nazýváme dráhy (kanály), kterými protéká energie. U některých meridiánů, respektive bodů na nich, byla již prokázána souvislost s některými orgány. Při poškození meridiánů dochází k nerovnováze a to způsobuje vznik zdravotních problémů. Zkoumání projekce bodů akupunktury na kadaveru lidského těla a vědecké podložení těchto akupunkturních drah je záměrem daného projektu. Při výzkumu meridiánů chceme doložit jejich příčinnou závislost, která probíhá mezi jednotlivými body a orgány. Na kadaverech určit akupunkturní body, na jednotlivých částech těla kadaveru vypreparovat v hloubce struktury (nervy), podílející se na přenosu impulsu na jednotlivé orgány. Na modelech a nácvikové podložce pro akupunkturu nacvičit aktivní body. Prostudovat akupunkturní dráhy dle dostupné literatury, plakátů a schémat.