Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Retrospective evaluation of drug-drug interaction in the treatment of atrial fibrilation
Project IdSGS15/LF/2016-2017
Main solverdoc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationFibrilace síní je nejčastější setrvalou poruchou srdečního rytmu. Její terapie spočívá jak v kontrole srdečního rytmu (nejčastěji amiodaronem) tak frekvence (např. digoxinem) a profylaxi tromboembolických příhod (např. warfarinem). Použití antiarytmika amiodaronu je komplikováno interindividuálními rozdíly v jeho farmakokinetice (variabilní biologická dostupnost, dlouhý biologický poločas a velký distribuční objem), kdy při užívání stejné dávky dochází k dosažení různých koncentrací u pacientů. Navíc se amiodaron, stejně jako jeho aktivní metabolit desethylamiodaron, vyznačuje vysokým potenciálem lékových interakcí, a to zejména se současně užívaným digoxinem. Vhodnou metodou k optimalizaci dávkování uvedených léčiv i k objektivizaci těchto lékových interakcí je terapeutické monitorování hladin (TDM). Retrospektivní zhodnocení stanovených hladin amiodaronu včetně jeho metabolitu desethylamiodaronu a digoxinu by mělo přinést důležité informace napomáhající optimalizaci dávkování těchto dvou léčiv i k objektivizaci jejich lékové interakce, podobně jako při kombinaci s warfarinem.