Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Waldenström's macroglobulinenmia and application of genomic screening
Project IdSGS09/LF/2016-2017
Main solverMgr. Zuzana Chyra, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationWaldenströmovu makroglobulinémi (WM) řadíme mezi B-buněčné lymfoproliferativní onemocnění charakterizované infiltrací lymfoplasmocytárních buněk v kostní dřeni, avšak pomocí průtokové cytometrie byly u WM popsány také cirkulující buňky v periferní krvi. V posledních letech se proto objevuje snaha o diagnostiku výskytu somatických mutací u WM z periferní krve. Jedny z důležitých faktorů WM, které mají diagnostickou a prognostickou hodnotu jsou somatické mutace v genech MYD88 a CXCR4. Našim cílem je zavést vhodnou metodu pro detekci těchto mutací ve vzorcích periferní krve a ověřit její výpovědní hodnotu v porovnání s analýzou kostní dřeně. Pro separaci cílových aberantních buněk ze vzorků kostní dřeně bude využito metody fluorescenčně aktivované separace, dalším úkolem je tedy najít optimální separační strategii pro aberantní buňky WM, která by mohla být využívána v rutinní klinické praxi.