Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Data analysis of indication criteria for application of packed red blood cell in randomised patient group at the University Hospital Ostrava
Project IdSGS04/LF/2016
Main solverMUDr. Šárka Blahutová
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationKrevní centrum FN Ostrava a LF je jedním z největších Zařízení transfuzní služby (ZTS) v České republice a jedním ze sedmi krizových transfuzních center určených jako strategická centra v případě akutní potřeby transfuzních přípravků v rámci definovaných krizových situací. Nastavení optimální utilizace transfuzních přípravků je důležitou součástí efektivního ?blood managementu?. Analýza indikačních kritérií pro podání transfuzních přípravků - definování transfuzního prahu a transfuzního cíle dle určených laboratorních hodnot a klinického stavu pacienta ? je nutná pro optimalizaci transfuzního procesu. Výstupem projektu bude analýza současného stavu v prostředí vybraných oddělení a klinik FN Ostrava.